Muskelbristning i och överbelastning av låret


Muskelbristning i låret är troligtvis den vanligaste typen av muskelbristning. Man talar oftast om en muskelbristning i hamstringmuskulaturen, men även i framsida lår – m Quadriceps och i ljumsken (adduktorgruppen). Alla har olika orsaksmekanismer, och dessa kan du läsa om lite längre ner:

Vad som orsakar en muskelbristning i hamstring skiljer sig åt från en muskelbristning i Quadriceps eller i Adduktorerna. Hamstringrupturer sker oftast hos sprinters eller dansare, alternativt i medelåldern när man åker tex vattenskidor. Hos en sprinter sker bristningen oftast i övergången mellan sena och muskel uppe vid sittbensknölen, dvs precis vid rumpans slut. Hos dansare sker den när de sträcker benen över huvudet, och då sker bristningen närmare knävecket.

Hamstring är en viktig muskel på mer än ett sätt. Den har bl.a till uppgift att bromsa framåtpendlingen av underbenet vid löpning. Den hjälper även till att pendla både underben och lårben bakåt. Den är även en viktig stabilisator av knäleden. Dessa rörelser är förhållandevis komplicerade och involverar fler än en muskel. Vid bakåtpendling av benet i höftleden samarbetar ländryggen, sätesmuskeln Gluteus Maximus, samt hamstring i den sk bakre kedjan. Mycket vanligt är att man idag hittar fynd att ländryggsmuskulaturen och sätesmuskulatur arbetar mycket dåligt, vilket leder till en överbelastning av hamstringmuskelns början längst upp på baksida lår.

Muskelbristning i hamstring

Symptom på muskelbristning i hamstring är akut och intensiv smärta som följs av en svullnad på grund av blödning i muskelbuken, och ibland även en missfärgning som kommer efter några timmar. Får du en muskelbristning i hamstring ska detta inte tas lätt på. Om du inte hanterar denna skada ordentligt är risken mycket stor att du i framtiden kommer att få känna av din hamstringruptur som stelhet och oförmåga att springa fort eller i backar.

Hamstringrupturer kan antingen vara totala eller partiella. En total hamstringruptur gör att du tappar muskelfunktion och får stora svårigheter att gå utan smärta och sitta. Smärtan uppkommer på grund av den kraftiga blödning som uppstår i muskelbuken, och det tryck som blodet skapar på omkringliggande vävnad.

Ett enkelt test för att se om du har en total hamstringruptur är att göra  Jönhagens test uppkallat efter Dr Sven Jönhagen, ortoped vid Danderyds Sjukhus och som många gånger har fungerat som landslagsläkare för friidrottslandslaget.  Jönhagens test går ut på följande: ligg platt på mage med armarna längs med sidan eller ovanför huvudet. Båda benen ska vara raka. Försök att lyfta det skadade benet. Om detta ben inte går att lyfta har du troligtvis en total hamstringruptur och behöver därmed uppsöka sjukhus omgående för en ordentlig undersökning och eventuell åtgärd. Läkaren på det sjukhus du uppsöker kommer att bestämma lämplig åtgärd i ditt fall. Vänta inte med att besöka sjukhus för undersökning utan gör detta inom 24h från att du fick din skada.

Om benet går att lyfta med smärta är det troligtvis en partiell ruptur. Beroende på hur kraftig denna ruptur är kan du också behöva uppsöka sjukhus alternativt besöka en idrottsmedicinskt utbildad legitimerad vårdpersonal, t. ex naprapat, kiropraktor eller sjukgymnast med specialistkompetens inom idrottsskador och dess rehabilitering.

Rehabilitering av muskelbristning i hamstring

Har du fått en muskelbristning i hamstring är det mycket viktigt att du får professionell hjälp för att rehabilitera din skada. Att lyssna på bekanta som har haft skador (oavsett om det är samma skada eller ej) så är din skada unik och måste behandlas på samma sätt – ett personligt rehabiliteringsprogram i din takt för att minimera ärrvävnad och för att komma tillbaka i träning/tävlingsform så snabbt som möjligt. Att rehabilitera muskelbristningar på egen hand kan orsaka att du får en kraftig ärrvävnad i muskeln, vilket på sikt kommer att kunna göra dig påmind resten av livet för att du inte skötte din rehabilitering tillräckligt bra. Kontentan är: rehabilitering av muskelbristningar skall skötas av en idrottsmedicinskt utbildad legitimerad vårdpersonal, , t. ex naprapat, kiropraktor eller sjukgymnast med specialistkompetens inom idrottsskador och dess rehabilitering.

Överbelastningsskada i hamstring

Ofta får löpare som inte tränar tillräckligt mångsidigt smärta vid sittbensknölen när dom ökar kadensen i löpningen eller springer i backar, vilket orsakas av en överbelastning av hamstringssenan och dysfunktion i den bakre kedjan. Detta är en överbelastningsskada och rehabiliteras framgångsrikt hos våra naprapater. Denna skada kallas för proximal hamstringstendinopati och är en överbelastningsskada såsom hopparknä och hälseneinflammation. I folkmun kallas den för  ”långlöparrumpa” eftersom smärtan sitter vid sittbensknölarna i höjd med vecken i sätesmuskulaturen.

Rehabilitering av ”långlöparrumpa”

Har man en dysfunktion i den bakre kedjan som leder till ”långlöparrumpa” är vägen tillbaka till normal träning och tävling inte så snabb. Du får räkna med 4-12 v för att komma tillbaka, vilket förutsätter att du tränar och utför rehabiliteringen som planerat. Rehabiliteringen måste ske i flera faser för att säkerställa att både teknik och muskelkontakt fungerar innan nästa övning påbörjas, annars kommer inte dysfunktionen i den bakre kedjan att kunna brytas och du fortsätter att arbeta med felaktiga rörelsemönster. ”Långlöparrumpa” kan orsakas av annat än dysfunktion i den bakre kedjan, därför bör du söka upp en idrottsmedicinskt utbildad legitimerad vårdpersonal, , t. ex naprapat, kiropraktor eller sjukgymnast med specialistkompetens inom idrottsskador och dess rehabilitering.

Allt material på denna sida skyddas enligt svensk lag och kopiering av hela eller delar av innehållet utan källhänvisning kommer att lagföras.